Najljepše s VlašićaRuža Rosa Brandis raste bez trnja na planini Vlašić, a pušta bodlje kada se presadi u dolini. Naziv nosi po uglednom botaničaru Eriku Brandisu.